Veikla 2021 m.

2021 m.

> 100                                               Įgyvendintų rangos projektų

> 25 mln. Eur                                 Apyvarta 2021 m.

49                                                     2021 m. laimėjimai viešuosiuose pirkimuose

> 270                                               Kvalifikuotų darbuotojų

> 120                                               Transporto priemonių