Veikla 2020 m.

2020m.

> 100                                               Įgyvendintų rangos projektų

> 30 mln. Eur                                 Apyvarta 2020 m.

67                                                     2020 m. laimėjimai viešuosiuose pirkimuose

> 295                                               Kvalifikuotų darbuotojų

> 120                                               Transporto priemonių